De Bhagavad Gita

Iedere dinsdagavond bij Pieval komen mediteerders en volgen zij lessen van de meester op hun weg naar een ego-loos bestaan. Sinds kort zijn de leerlingen bezig de Bhagavad Gita te bestuderen. De meester heeft het boek “De essentie van de Bhagavad Gita” aangewezen als les-materiaal. Door samen met elkaar door de literatuur heen te gaan, kunnen we gezamenlijk in gaan op de diepere betekenissen van de lessen die te vinden zijn in de leer van de Upanishads.

Al eeuwenlang is de Bhagavad Gita de belangrijkste filosofische tekst die richting geeft aan het Indiase denken en leven. Haar boodschap is universeel. De Gita legt zich toe op de drie beperkingen die ieder mens ondervindt: onwetendheid, verdriet en sterfelijkheid.

Het onderwijs van de Bhagavad Gita begint met de gewaagde bewering dat dit stuk voor stuk ongeldige problemen zijn. Ze worden veroorzaakt door onze onwetendheid over de werkelijke natuur van het zelf. Puttend uit de essentie van alle Upanishads, legt de Gita uit hoe het zelf onbeperkt is, onverwoestbaar en ongeboren. Deze kennis bevrijdt je van elk gevoel van beperking. Dit is de essentie van de Bhagavad Gita.

Meditatieavond

19:30 - 22:00
Dinsdagavond

Neem contact op met ons

Persijnstraat 31 | 2678 TJ | De Lier
pieval@pieval.nl